کشف آب در مریخ و امکان ایجاد اقامتگاه در آینده

مریخ یا بهرام چهارمین سیاره در منظومهٔ خورشیدی است که در یک مدار طولانی‌تر و...