ساخت ماهوره مشترک دانشگاه تهران با مسکو

به گزارش پایگاه خبری نهانه به نقل از خبرگزاری: رئیس دانشگاه تهران از ساخت ماهواره مشترک علمی تحقیقاتی...