نوشیدن چای می‌تواند با کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 در ارتباط باشد.

☕️ نوشیدن چای می‌تواند با کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 در ارتباط باشد....