عدم نیاز به دریافت دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارها برای کسب و کارهای غیرفیزیکی

در ادامه تسهیل فرایند اعطای اینماد، با پیشنهاد مرکز تتا، تصویب ستاد ساماندهی و حمایت...