رونمایی تویتر بومی توسط سازندگان ای گپ

به نقل از دیجیاتو  شبکه اجتماعی که شباهت بسیار زیادی با پلتفرم توییتر دارد در...