• Home
  • تعریف بازرسی جوش(Definition of boiling inspection)

تعریف بازرسی جوش(Definition of boiling inspection)


محصولات متفاوت مانند لوله کشی، مخازن، سازه ها و پل های فلزی و …که جوشکاری بر روی آنها بمنظور اتصال قطعات انجام گرفته  در تمام مراحل  به بازرسی  قبل و حین ساخت و همچنین بعد از ساخت نیاز دارند که بازرسی جوش تا حدود خیلی زیاد از انجام کار بدون خطر محصول اطمینان میدهد.
برای  اطمینان از کیفیت و مرغوبیت جوش و تطابق جوش با نیازمندیهای طرح باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری درتمامی مراحل اجرا مورد بررسی قرار بگیرد.

مراحل مختلف بازرسی جوش (Boiling Inspection Steps)

 مقدمه جوشکاری بازرسی قبل از جوشکاری است  که علت بروز عیوب جوش را از بین برده و انرا تا حداقل ممکن کاهش می دهد.

یکی از مراحل بازرسی و کنترل جوش، بازرسی به روش چشمی (visual inspection) می باشد.
 بازرسی چشمی خوب می تواند از پیدایش ۸۰ تا ۹۰ درصد از عیوب در جوشکاری جلوگیری کند.

 مراحل مختلف بازرسی چشمی جوش (visual inspection) بصورت زیر می باشد ؛

قبل از انجام جوشکاری مراحل زیر باید انجام بگیرد:
مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی
کنرل و بازرسی براساس استانداردهای اجرایی مرتبط

کنترل و بازرسی فلز پایه
کنترل و بازرسی مواد مصرفی جوشکاری
بررسی تجهیزات جوشکاری
تست تایید صلاحیت جوشکارها و اپراتورها
پیش گرم کردن در صورت نیاز

بازرسی در حین جوشکاریشامل مراحل زیر می باشد:

کنترل و بازرسی درجه حرارت بین پاسی

کنترل و بازرسی تمیز کاری بین پاسی

کنترل و بازرسی ترتیب و توالی پاس های جوش

کنترل و بازرسی جوش بعد از پایان جوشکاری شامل مراحل زیر می باشد:
کنترل و بازرسی ابعاد و اندازه جوش طبق نقشه ها

کنترل و بازرسی ظاهر جوش از لحاظ وجود ناپیوستگی ها

بازرسی و کنترل اندازه ناپیوستگی ها طبق استاندارد پذیرش

جهت ارزیابی کیفیت و مرغوبیت جوشکاری، لازم است استاندارد پذیرش یا معیار پذیرش جوش مشخص باشد و نوع تست غیر مخرب و میزان آزمایش تعیین شود. بازرس موظف است نتایج آزمایش ها و بازرسی های انجام شده را تفسیر و ارزیابی کند.
پذیرش جوش در هر سه مرحله بازرسی از اهمیت زیادی برخوردار است و پذیرش جوش پس از مقایسه کیفیت جوش حاصل با کیفیت مطلوب انجام می شود. پذیرش باید قطعی و بدون ابهام باشد.جهت پذیرش باید گزارش بازرسی جوش صادرشود و توسط بازرس جوش( تهیه گزارش برای مراحل مختلف بازرسی و کلیه آزمایش های انجام شده، ضروری است) امضاء گردد.
گزارش نتایج آزمایش ها و بازرسی های انجام شده باید بصورت مرتب و مشخص و جداگانه تهیه و تنظیم شود. برای کارهای بازرسی جوش تهیه گزارش کامل و مشخص برای بازرس  از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

بازرسان جوش(Investigators Boiling)
1-بازرس کد

۲-بازرس نماینده دولت
۳-بازرس خریدار، مشتری، یا کارفرما
۴-بازرس کارخانه ، سازنده یا پیمانکار
۵- بازرس یا متخصص تستهای مخرب
۶- بازرس یا متخصص تستهای غیرمخرب

ویژگی هایمهم بازرس جوش

برخورد مناسب بازرس جوش در واقع میزان احترام و همکاری می باشد که بازرس در حین انجام بازرسی از دیگران دریافت می نماید. توانایی بازرس برای تصمیم گیری بر اساس واقیعتها را می توان در این مقوله قرار داد به طوری که بازرسی ها دقیق منصفانه محکم ومنطقی باشند .

اگر تصمیمات گرفته شده عادلانه نباشد و یا غرض ورزی و مغایرت را نشان دهد تاثیرات منفی بر اعتبار بازرس خواهد داشت. بنابراین بازرس جوش باید به طور کامل با شرایط شغلی آشنا باشد تا تصمیمات گرفته شده نه خیلی سخت گیرانه و نه خیلی سست و متزلزل باشند.

یکی از مهمترین وظایف بازرسین جوش برقراری ارتباط موثر میان افرادی است که با فرایند ساخت سر و کار دارند  و بر قراری ارتباط نباید  به صورت یک طرفه باشد بازرس باید بتواندنظرات خود را به دیگران بازگو کرده و اماده شنیدن نظرات مختلف انها باشد.

این مسئله که شخصی تصور کند نظراتش همیشه نافذ و بی نقص است اشتباه است بنابراین بازرسین باید پذیرای کلیه نظرات دیگران باشند بنابراین بهترین بازرس کسی است که شنونده خوبی باشد.

 

 

پایگاه خبری نهانه - کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

لینک منبع