چهارشنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
طراحی سایت در اصفهان

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری نهانه به شرح زیر می باشد:

ردیف شرح  ابعاد مدت قیمت (تومان) توضیحات
۱ بنر در صفحات نخست ۸۰۰x60 یک ساله ۴۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲ بنر در صفحات نخست ۸۰۰x60 سه ساله ۹۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۳ بنر در صفحات نخست ۸۰۰x60 پنج ساله ۱,۴۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۴ بنر در صفحات نخست ۸۰۰x60 ده ساله ۲,۰۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۵ بنر در خبرها ۸۰۰x60 یک ساله ۲۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۶ بنر در خبرها ۸۰۰x60 سه ساله ۴۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۷ بنر در خبرها ۸۰۰x60 پنج ساله ۶۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۸ بنر در خبرها ۸۰۰x60 ده ساله ۸۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۹ بنر در تمام صفحات ۱۲۰x240 یک ساله ۸۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۱۰ بنر در تمام صفحات ۱۲۰x240 سه ساله ۱,۸۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۱۱ بنر در تمام صفحات ۱۲۰x240 پنج ساله ۲,۸۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۱۲ بنر در تمام صفحات ۱۲۰x240 ده ساله ۳,۸۰۰,۰۰۰ حداکثر ۳ لینک خارجی فالو
۱۳ ریپرتاژ آگهی یک صفحه کامل یک ساله ۴۰۰,۰۰۰ حداکثر ۵ لینک خارجی فالو
۱۴ ریپرتاژ آگهی یک صفحه کامل سه ساله ۹۰۰,۰۰۰ حداکثر ۷ لینک خارجی فالو
۱۵ ریپرتاژ آگهی یک صفحه کامل پنج ساله ۱,۴۰۰,۰۰۰ حداکثر ۱۰ لینک خارجی فالو
۱۶ ریپرتاژ آگهی یک صفحه کامل ده ساله ۲,۰۰۰,۰۰۰ حداکثر ۳ لینک خارجی فالو
۱۷ اخبار اختصاصی یک صفحه کامل یک ساله ۴۰۰,۰۰۰ حداکثر ۵ لینک خارجی فالو
۱۸ اخبار اختصاصی یک صفحه کامل سه ساله ۹۰۰,۰۰۰ حداکثر ۷ لینک خارجی فالو
۱۹ اخبار اختصاصی یک صفحه کامل پنج ساله ۱,۴۰۰,۰۰۰ حداکثر ۱۰ لینک خارجی فالو
۲۰ اخبار اختصاصی یک صفحه کامل ده ساله ۲,۰۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۱ لینک داخل صفحات یک تا ۵ کلمه یک ساله ۱۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۲ لینک داخل صفحات یک تا ۵ کلمه سه ساله ۲۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۳ لینک داخل صفحات یک تا ۵ کلمه پنج ساله ۳۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۴ لینک داخل صفحات یک تا ۵ کلمه ده ساله ۴۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۵ لینک تمام صفحات یک تا ۵ کلمه یک ساله ۲۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۶ لینک تمام صفحات یک تا ۵ کلمه سه ساله ۴۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۷ لینک تمام صفحات یک تا ۵ کلمه پنج ساله ۶۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
۲۸ لینک تمام صفحات یک تا ۵ کلمه ده ساله ۸۰۰,۰۰۰ همراه با توضیحات و لینک
لطفا جهت سفارش با شماره ۰۹۱۰۹۹۰۹۰۰۳ تماس بگیرید

 

درباره‌ پایگاه خبری نهانه

پایگاه خبری نهانه - جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید. دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دوره بازرسی جوش