ابلاغ اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

پایگاه خبری نهانه گزارش می دهد: ابلاغ اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در اخبار فرهنگی

به گزارش روز شنبه گروه خبری نهانه به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۲/۹/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۵۱۵۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:
اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۰۴/ت۴۱۴۸۵هـ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب ۱۳۹۵-
ب- وزارت: وزارت آموزش و پرورش
پ- سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی
ت- مدرسه: مدرسه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون
ث- مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲) قانون
ج- شورا: شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (۳) قانون
۲- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲- سازمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مرتبط با وظایف سازمان و سایر اسناد بالادستی مربوط و با هدف زمینه سازی برای جلب مشارکت های همگانی در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی و تقویت و توسعه مدارس و مراکز آموزش و پرورش فعالیت می‌نماید.
۳- در ماده (۳)، عبارت ‘موسسه‌ای دولتی است و’ بعد از عبارت ‘سازمان’ اضافه می‌شود.
۴- ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم، به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز برای تصویب در شورا
۲- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز مدارس و مراکز جهت تصویب در شورا
۳- ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۴- کمک و پشتیبانی برای برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی بدو و ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و نیز نیروی انسانی سازمان از محل اعتبارات مصوب مربوط
۵- همکاری با مراجع ذیربط در طراحی شاخص­های ارزشیابی از فعالیت های تحصیلی و تربیتی مدارس و مراکز
۶- نظارت بر عملکرد واحدهای استانی
۷- طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز
۸- ارایه پیشنهاد و اقدامات لازم جهت تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و همچنین تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک‌ها از حیث آموزشی و پرورشی در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور
۹- برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت های مردمی در ارتقای کمی و کیفی مدارس و مراکز از جمله استفاده از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور
۱۰- برنامه ریزی برای توسعه مدارس آموزش از راه دور با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و خارج از کشور در چارچوب مصوبات شورا
۱۱- حمایت از مدارس خیریه غیردولتی
۱۲- جلب و جذب کمک‌های مادی و معنوی مردم، سازمان‌ها، مؤسسات و انجمن ها برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز
۱۳- انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان قرار داده شده یا می‌شود.
۵- مواد (۵) و (۶) حذف می‌شوند.
۶- ماده (۷) به عنوان ماده (۵) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- رییس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئول اداره و حسن اجرای کلیه امور سازمان و سایر وظایفی است که در قانون برعهده وی گذاشته شده است، می‌باشد.
۷- مواد (۸) و (۹) حذف می‌شوند.
۸- ماده (۱۰) به عنوان ماده (۶) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶- وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سازمان
۲- ارایه طرح‌ها و برنامه‌های لازم برای تحقق اهداف سازمان
۳- ارایه پیشنهادهای لازم برای تصویب شورا در راستای نیل به اهداف سازمان
۴- اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آن
۵- ارایه گزارش فعالیت و عملکرد سازمان به مراجع ذیربط
۶- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر
۷- انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۸- پیش‌بینی بودجه سالانه مورد نیاز سازمان و ارایه آن به مراجع ذیصلاح
۹- برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز
۱۰- انعقاد قراردادهای پژوهشی و خدمات آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۱- صدور احکام اعضای شورای نظارت استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق طبق ماده (۷) قانون
۱۲- انجام سایر وظایف مرتبط که به سازمان محول می‌شود.
تبصره – رییس سازمان می تواند بخشی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران سازمان تفویض نماید.
۹- ماده (۱۱) به عنوان ماده (۷) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- منابع مالی سازمان عبارتند از:
۱- اعتبارات مورد نیاز سازمان که همه ساله در ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
۲- درآمدهای موضوع ماده (۲۰) و تبصره (۱) ماده (۹) قانون
۳- هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۳۸۱۷/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است.

** معاون اول رئیس جمهوری همچنین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب و ابلاغ کرد.
شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی کشور مصوب سال ۸۸، سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب کرد.
سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود:
الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید
۱- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
۲- تاکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود.
۳- تامین و تقویت زیرساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات
۴- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرایند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی
ب – حمایت از تنوع زیستی
۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی
۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن
۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریزسازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی
پ – حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید
۱- ایجاد و ارتقای زیرساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی
۲- پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت
۳- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف
ت – افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید
۱- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولان و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی
۲- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه
۳- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید
این مصوبه در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۶ به تائید مقام محترم ریاست رسیده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات وفناوری وسازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.
سیام*۳۰۶۱*۱۴۴۹*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد

انتهای پیام /*

کلیه مطالب از مراجع معتبر و مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید.


مشاهده : ابلاغ اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

ابلاغ اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

۲۰ January 2018 | 10:26 pm

دوره بازرسی جوش