• Home
  • آزمایش تشخیص تراریختگی نمونه‌های وارداتی انجام می شود

آزمایش تشخیص تراریختگی نمونه‌های وارداتی انجام می شودبه گزارش پایگاه خبری نهانه به نقل از مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، قرارداد همکاری پژوهشگاه با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول در انجام این آزمایش ها به امضای دکتر صابر گلکاری رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی و دکتر سید محمود طبیب غفاری رئیس این مرکز رسید.

براین اساس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول براساس قراردادی پنج ساله در انجام آزمایش های تخصصی به منظور تشخیص تراریختگی یا عدم تراریختگی نمونه‌های وارداتی ارسالی سازمان دامپزشکی همکاری می کنند.

طبق این قرارداد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی متعهد شده دستورالعمل ها و مشاوره های تخصصی لازم برای انجام آزمایش های موضوع قرارداد را به مرکز ارائه و آموزش کارشناسان معرفی شده از سوی مرکز در زمینه انجام این آزمایش ها را در محل پژوهشگاه و در صورت نیاز در محل مرکز انجام دهد.

تامین مواد مصرفی تخصصی مورد نیاز برای انجام آزمایش ها دو نوبت در سال براساس اعلام نیاز مرکز و با تایید پژوهشگاه و تامین تجهیزات لازم برای آزمایش ها از دیگر تعهدات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد هم متعهد شده ضمن تامین فضا، آزمایشگاه و نیروی انسانی لازم، آزمایش های موضوع قرارداد را مطابق با دستورالعمل های ارائه شده و مدت زمان تعیین شده توسط پژوهشگاه، انجام و نتایج را سریعاً به پژوهشگاه ارسال کند و در صورت تشخیص پژوهشگاه نسبت به انجام مجدد آزمون های درخواستی اقدام کند.

پایگاه خبری نهانه - کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


گروه نهانه: آزمایش تشخیص تراریختگی نمونه‌های وارداتی انجام می شود

آزمایش تشخیص تراریختگی نمونه‌های وارداتی انجام می شود